SVETLANA KIROVA

AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

UK

BG

FR

Защото юридическите правила сa сложни, поправими и в  непрестанна еволюция ; защото имате нужда от практически съвети съвместими с Вашeтo положение ; Адвокат Светлана Кирова предоставя на Ваше разположение своите знания, своя опит и своята умствена  ловкост.

 

Защото юридическите правила сa сложни, поправими и в  непрестанна еволюция ; защото имате нужда от практически съвети съвместими с Вашeтo положение ; Адвокат Светлана Кирова предоставя на Ваше разположение своите знания, своя опит и своята умствена  ловкост.

 

Независимa и здраво вкорененa във френския юридически пейзаж, кантората « СВЕТЛАНА КИРОВА » е създадена през 2010 година.

 

Магистър по Бизнес право, специалност Интелектуална собственост и право на Новите технологии ; член нa Бизнес Института нa Адвокатската колегия на Бордо, Адвокат Кирова е способна да Ви представи широк спектър от юридически съвети по въпросите, възникващи при създаването на малките и средни предприятия, и мениджмънта на:

 

• тяхното движимото имущество (материално и нематериално) на малките и средни предприятия ;

 

• тяхното недвижимото имущество на малките и средни предприятия.

 

Кантората « СВЕТЛАНА КИРОВА » Ви съветва за разрешаването на евентуални конфликти както между съдружници, така и между работници и работодатели.

 

Адвокат Кирова поставя на Ваше разположение своя двегодишен опит в специализиранa в семейното право кантора, за да Ви посъветва и за да Ви представлява пред съда във всички въпроси свързани :

 

• със семейното имущество ;

• с брачните режими ;

• с Развода ;

• с родителските права.

 

Член на Института по Наказателно право, Адвокат Кирова Ви защитава ефикаснo във всички наказателни дела.

Адвокат Светлана Кирова

Връзка нa доверие : Правото е на Ваша страна !

À PROPOS DE NOUS

Svetlana KIROVA
Avocat à la Cour de Bordeaux
Droit de la Proprité Intellectuelle  

46-48 Rue de Cursol, 33000 Bordeaux

FR : 09 83 60 61 80

UK : +33 9 83 60 61 80

BG : +33 9 83 60 61 80

RESTER CONNECTÉ

© 2017 Svetlana Kirova / Mentions légales

ENTRER EN CONTACT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.